Segueix-nos:
93 516 70 44
Pujar
BGHelicopters / politica de privacidad

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Tota la informació legal sobre BG Helicopters.

1. Dret d’informació

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, LOPD), Bigas Group Helicopters, SL, titular del lloc web www.bghelicopters.com (d’ara endavant , el lloc web), informa l’usuari d’aquest lloc de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per Empresas Energéticas Reunidas, SL i sota la seva responsabilitat.

2. Finalitat

Les dades dels usuaris registrats a través dels formularis habilitats a aquest efecte en el lloc web són recaptades per Bigas Group Helicopters, SL amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis que Bigas Group Helicopters, SL proporciona a través d’aquest lloc web, així com per facilitar-li informació comercial sobre serveis que poguessin resultar del seu interès, relacionades amb l’habitatge, viatges i serveis i productes de luxe.

3. Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l’usuari i veracitat de les dades

Els camps marcats amb un asterisc (*) en el formulari de registre a emplenar per l’usuari són estrictament necessaris per atendre la seva petició, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a Bigas Group Helicopters, SL són veraces i es fa responsable de comunicar-li qualsevol modificació dels mateixos

4. Consentiment de l’usuari

L’enviament de dades personals, mitjançant l’ús dels formularis electrònics de Bigas Group Helicopters, SL o, si escau, missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats , serveis i productes relacionats amb les finalitats del lloc web d’ Bigas Group Helicopters, SL , I l’enviament de comunicacions via electrònica amb informació relacionada amb Bigas Group Helicopters, SL i les seves iniciatives.

5. Drets d’accés, rectificació, oposició i cancel.lació de les usuaris

L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel.lació al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstos en la LOPD. Podrà exercir aquests drets dirigint-se a: Bigas Group Helicopters, SL Atenció al Client. Correu: info@bghelicopters.com

6. Seguretat

Bigas Group Helicopters, SL manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al Reial Decret 994/1999, de 11 de juny, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’usuari faciliti a través del lloc web, sense perjudici de informar-lo que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. Bigas Group Helicopters, SL es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades personals incloses en el fitxer automatitzat d’acord amb la legislació aplicable, i a conferir-los un tractament segur en les cessions i transferències internacionals de dades que, si s’escau, es puguin produir.

7. Butlletí i comunicacions electròniques comercials

La subscripció al servei de Bigas Group Helicopters, SL suposa per part de l’usuari la subscripció al butlletí electrònic i push digital on s’inclouen les notícies i novetats més rellevants del lloc web. Així mateix, l’usuari podrà donar-se a través d’una sol licitud al correu electrònic info@bghelicopters.com. Així mateix, Bigas Group Helicopters, SL informa que remetrà comunicacions comercials per mitjans electrònics amb informació sobre altres productes, serveis i esdeveniments que puguin ser d’interès per als usuaris del lloc. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment per l’usuari, amb la simple notificació de la seva voluntat a Bigas Group Helicopters, SL i no tindrà caràcter retroactiu.

8. Cookies i IP

L’usuari accepta l’ús de cookies i seguiments d’IPs. El nostre analitzador de tràfic del site utilitza cookies i seguiments d’IPs que ens permeten recollir dades a efectes estadístics com: data de la primera visita, nombre de vegades que s’ha visitat, data de l’última visita, URL i domini de la qual prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla. No obstant, l’usuari si ho desitja pot desactivar i / o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions del seu navegador d’Internet. Empresas Energéticas Reunidas, SL no utilitza tècniques de “spamming” i únicament tractarà les dades que l’usuari transmeti mitjançant els formularis electrònics habilitats en aquest lloc web o missatges de correu electrònic. El tractament de les dades de caràcter personal, així com l’enviament de comunicacions comercials realitzades per mitjans electrònics, són conformes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE de 14 de desembre de 1999) ia la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat d’Informació i de Comerç Electrònic (BOE de 12 de juliol de 2002).

9. Modificació d’aquesta política de privacitat

Bigas Group Helicopters, SL es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria, informant prèviament als usuaris dels canvis que s’hi produeixin.